Η παρουσίαση της χορηγικής συμφωνίας του Ολυμπιακού με τη Menarini